Əkin kalkulyatoru

Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Torpaq analizi
AZN/Nüm
28
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Toxum
Kq
0
0
NaN
Baza cəmi
NaN
Aqrotexniki xidmətlər
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Şumlama
AZN
42
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Diskli mala çəkilməsi
AZN
11
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Səpinqabağı malalama
AZN
19
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Toxumun səpilməsi
AZN
13
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Mineral gübrənin sahəyə verilməsi
AZN
10
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Çiləyici ilə dərman səpilməsi
AZN
13
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Taxıl biçini (bütün kombaynlarla)
AZN
48
0
Suvarma xərcləri
AZN
120
0
Aqrotexniki qulluqlar üzrə cəmi
0
Mineral gübrələr
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Ammofos
Kq
100
0
1.2
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Nitroammofoska
Kq
150
0
0.8
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Ammonium Nitrat
Kq
150
0
0.54
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Karbamid
Kq
160
0
0.50
0
Mineral gübrələr üzrə cəm
0
Üzvi və üzvi-mineral gübrələr
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Humat Kalium (Yarpaqdan yemləmə)
Lt
0.5
0
14
0
Üzvi və üzvi-mineral gübrələr üzrə cəm
0
Pestisidlər
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Enliyarpaqlılar alaq otlarına qarşı (Herbisid)
Kq
0.1
0
175
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Daryarpaqlı alaq otlarına qarşı (Herbisid)
Litr
0.2
0
56.66
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Zərərverici həşaratlara qarşı (İnsektisid)
Litr
0.3
0
15.7
0
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Göbələk xəstəliklərinə qarşı (Funqisid)
Litr
0.5
0
91
0
Pestisidlər üzrə cəm
0
Digər
Materialların adı
Vahid
1 Hektar sərfiyyat
0 Hektar sərfiyyat
Qiymət
Ümumi dəyər
Sair xərclər
AZN
1
0
Ümumi cəm
NaN
İstehsalat göstəriciləri
 • Gözlənilən ümumi məhsul
Vahidi
 • Ton
Miqdarı
 • 0
Gəlirin hesablanması
 • 1 kq məhsulun qiyməti
 • Ümumi məhsulun qiyməti
Vahidi
 • AZN
 • AZN
Dəyəri
 • 0.42
 • 0
 • Cəmi istehsal xərci
 • AZN
 • NaN
 • Xalis gəlir
 • Rentabellik
 • AZN
 • %
 • NaN
 • NaN